2011/04/21

One piece 有感我突然好想重睇所有one piece囧.
呢套野真係令我有好多感觸、落淚不少.
同時亦好羨慕佢地既羈絆咁強烈,有一班咁好既伙伴、朋友.

其實,我都有姐.
我估...

沒有留言:

發佈留言